Optimalizace pro vyhledávače | 6 SEO rad předtím, než začnete | KREJTA

Potřebujete zvýšit
prodeje z vyhledávání?
Pomůžeme vám
se SEO

optimalizace pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je souhrn aktivit, které vedou ke zvýšení prodejů z přirozených výsledků vyhledávaní. Častokrát jenom zvýšení pozice vaší stránky ve vyhledávači nestačí na to, aby zákazníci na vás klikli nebo u vás nakoupili.

Konzultace zdarma

Neoptimalizujme jen pro vyhledávače
Optimalizujme pro uživatele

Google a ostatní vyhledávače mají svůj algoritmus, kterým hodnotí relevanci stránky, ještě před tím, než vám ji zobrazí. Existuje množství faktorů, jenž rozhodují o tom, zda se vaše stránka ve výsledcích zobrazí. Technické zpracovaní (rychlost, struktura obsahu, https protokol a mnoho dalších) je jedním z nich.

Autorita a důvěra vašich webových stránek skrze obsah a zpětné odkazy k tématu, na který se chcete zobrazovat, tvoří další podstatnou část SEO. Vyhledávače upřednostňují nejlepší obsah, který vám můžou nabídnout. Proto je důležité nabídnout obsah, který lidi zajímá a vyhledávač si toho všimne.

Víte, jaká slovíčka
jsou pro vás
nejvhodnější?

analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je prvním krokem k optimalizaci pro vyhledávače. Je důležité, abychom zjistili, která slova vaši zákazníci hledají, jaký je objem vyhledávání a jaká je konkurence pro daný výraz. Na méně konkurenční slova nebo slovní spojení může být jednoduší se umístit a konkrétnější slovní spojení nás častěji vede k nákupu.

Konzultace zdarma

Je vaše stránka
přátelská k
vyhledávačům?

přátelskost optimalizace pro vyhledávače

Co je důležité pro nás návštěvníky je také důležité pro vyhledávače. To, zda jsme tu správně, zjistíme podle nadpisů, které vnímáme jako první. Jestli i nadále zůstaneme, ovlivní i to, jak rychle se stránka načte. Zajímavý název a popisek stránky ve vyhledávači nás zaujme dostatečně natolik, abychom na něj klikli. Toho všeho si vyhledávač velice dobře všímá a hodnotí.

Jak vyhledávač
hodnotí vaši autoritu?

autorita optimalizace pro vyhledávače

Když píšeme odborný článek uvádíme zdroje, o které se opíráme. Nejlepší zdroje zpravidla obsahují velké množství zpětných odkazů. Proto jsou odkazy na stránky s podobným zaměřením pro vyhledávače stále důležité.

Konzultace zdarma

Jak dlouho
SEO trvá?

trvání optimalizace pro vyhledávače

V zásadě optimalizace pro vyhledávače nikdy nekončí. Algoritmy se stále mění a co platilo včera, nemusí platit dnes. SEO můžeme přirovnat k maratonu, kde se buď snažíme předběhnout soupeře anebo si udržet náskok. Ideální časový interval je jeden rok, po němž je možné vidět výsledky.

Můžeme výsledky
nebo návrat investic
měřit?

mněření optimalizace pro vyhledávače

Nejenom můžeme, ale musíme. Měřením získáme hodnotné informace o tom, zda plánovaná strategie funguje a přináší stanovené výsledky, popřípadě, který z učiněných kroků měl největší vliv na ziskovost. Z těchto informací jsme pak schopni znovu implementovat úspěšnou strategii.

Konzultace zdarma

Chcete vybojovat
více objednávek?

odznak
odznak
odznak
odznak
^